BS LUYỆN THỊ NGỌC DUNG – NGƯỜI THẮP LỬA CHO CÁC GIA ĐÌNH HIẾM MUỘN

BS LUYỆN THỊ NGỌC DUNG – NGƯỜI THẮP LỬA CHO CÁC GIA ĐÌNH HIẾM MUỘN

Gắn bó với lĩnh vực điều trị hiếm muộn hơn chục năm, bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung, một chuyên gia uy tín của Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt – Bỉ, đã trở thành bà đỡ mát tay, người “ươm mầm hạnh phúc” cho nhiều gia đình khao khát tiếng cười con...