HÀNH TRÌNH ĐÓN CON Ở TUỔI 58

HÀNH TRÌNH ĐÓN CON Ở TUỔI 58

Tôi không thể nghĩ rằng ở độ tuổi “xưa nay hiếm”, tôi lại có thể vẫn mang thai, và đón con yêu chào đời. Nhận được thông tin viết bài dự thi Em bé Việt Bỉ lần thứ 5 của bệnh viện, hôm nay bé nhà hết sốt và chơi ngoan, tôi mới có thời gian chia sẻ chút...