TINH TRÙNG DỊ DẠNG: NGUYÊN NHÂN, TRIỆU CHỨNG VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU TRỊ

TINH TRÙNG DỊ DẠNG: NGUYÊN NHÂN, TRIỆU CHỨNG VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU TRỊ

1. Tinh trùng dị dạng là gì? Tinh trùng bình thường có hình dạng giống như con nòng nọc, với đầu hình bầu dục, thân và đuôi thẳng. Tinh trùng dị dạng có hình dạng và kích thước bất thường, chẳng hạn như đầu to hoặc đuôi không thẳng. Những bất thường này có thể làm...